Başlangıç ve Bitiş Tarihi
22.10.2015- 22.10.2015
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:10- 12:10
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencilerimiz Akdeniz Bilişim Zirvesi’ne katıldılar.
YBS 2. sınıf öğrencilerimiz, Uluslararası Antalya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rixos Dowtown Otel'de gerçekleştirilen 'Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde üniversitemizi temsil ettiler.

Büyük k?tılımla gerçekleşen zirvede öğrencilerimiz, Düny?’nın ?n büyük şirk?tl?ri ?r?sınd? y?r ?l?n G??gl? Ar?m? M?t?ru'nun Türk Y?zılım Müh?ndisi S?lim Ön?l v? Micr?s?ft Bölg? Dir?ktörü D?r?n Yönd?m il? bir ?r?y? g?ldiler.

Zirv?d? sunum y?p?n S?lim Ön?l, G??gl?'nin ç?lışm? str?t?jil?ri v? k?riy?rl? ilgili bilgil?r v?rdi. Türkiy?'d? bilişim ?l?nınd? v?ril?n ?ğitiml? ilgili s?rul?n s?ruy? c?v?p v?r?n Ön?l, bu ?ğitimin ç?k iyi ?lduğunu, ?nc?k t?k b?şın? y?t?rli ?lm?y?c?ğı k?yd?tti.

Micr?s?ft Bölg? Dir?ktörü D?r?n Yönd?m is? şirk?tinin y?zılım ç?lışm?l?rı v? "bulut" t?kn?l?jisi üz?rind? durdu. Y?zılımcı ?lm?k ist?y?nl?r? d? ön?ril?rd? bulun?n Yönd?m, gününün 18 s??tini bilgis?y?r b?şınd? g?çirm?k ist?y?nl?rin y?zılımcı ?l?bildiğini ?kt?rdı. K?ndisinin ilk y?zılımını 6'ıncı sınıft? y?ptığının ?ltını çiz?n Yönd?m, iyi bir y?zılım için ?n ?z 10 yıllık bir d?n?yim v? birikimin ?lm?sı g?r?ktiğini b?lirti.